energetska-obnova-naslovnica

Energetska obnova obiteljskih kuća – primjer izračuna

S obzirom na veliki interes i aktualnu tematiku energetske obnove u nastavku Vam prenosimo primjere izračuna utroška i uštede.

 

Energetska obnova obiteljskih kuća

Usporedba u pogledu uštede toplinske energije neizolirane zgrade sa zidovima od pune opeke u odnosu na zgradu čiji su vanjski zidovi toplinski izolirani toplinskom izolacijom debljine 12,00 cm – lokacija Zagreb

 

Mjera prikazuje odnos količine potrebne energije za grijanje neizolirane zgrade (površine do 400 m2) te iste takve zgrade, ali čiji su zidovi izolirani s 12 cm toplinske izolacije. Izolacija vanjskog zida proračunati će se sukladno minimalnim zahtjevima toplinske zaštite prema uvjetima trenutne regulative u RH.

 

energetska obnova slika 1

 

Na našem primjeru zgrade s izoliranim vanjskim zidom (kamena vuna debljine 12 cm), godišnja potrebna energija za grijanje bila bi 27.420 kWh (192 kWh/m2) dok bi ta ista energija u slučaju neizolirane zgrade iznosila 41.175,66 kWh (288,37 kWh/m2). Iz Tablice 3. i Dijagrama 1. je vidljivo da ušteda na toplinskoj energiji potrebnoj za grijanje toplinski neizolirane zgrade u odnosu na zgradu s izoliranim vanjskim zidom iznosi približno 35%.

 

energetska obnova slika 2

 

Na ovom tipskom primjeru izolirane zgrade pokazalo se da s dodatnom investicijom u toplinsku izolaciju objekta može uštedjeti približno 35%, no te uštede mogu sezati i do 45% potrebne energije za grijanje. U našem slučaju za investiciju od dodatnih 50.000 kn postignute su godišnje uštede od 6.703 kn ukoliko se objekt grije na prirodni plin, 15.618 kn ukoliko se objekt grije na električnu energiju, 3.655 kn ukoliko se grije na ogrjevna drva te 12.998 ukoliko se objekt grije na lož ulje, kako je prikazano Tablicom 4.

 

energetska obnova slika-3

 

U ovom najčešćem primjeru obiteljske kuće zidane punom opekom bez izolacije grijane na lož ulje uštede su značajne, pogotovo ako gledamo na rok od 30 godina, gotovo 400.000 kuna!

 

Uštede kvalitetno izoliranog objekta s novim otvorima u odnosu na neizoliranu zgradu mogu biti i 80%, kako je vidljivo iz tablice.

 

energetska obnova slika-4

 

vise-onama-link

 

Izvor: Gore navedene izračune prenosimo iz brošure UNDP (www.ee.undp.hr) Toplinska izolacija u kojoj možete naći i druge primjere i saznati više (klik za download 5MB).

Pregled mjera i opis procedure kako ostvariti bespovratna sredstva možete naći na našem informativnom članku Energetska obnova obiteljskih kuća

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *